LÆGELøftet


Lægeløftet - Hvor bogstaveligt skal det tages ??

Tjaaahh .....

Det Hippokratiske lægeløfte som "man" tit og ofte henviser til, er faktisk lidt intetsigende i sin nuværende form

Citat >> Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. <<

Heldigvis har lægeforeningen vedtaget et sæt etiske regler, og disse er vældigt interessante og betryggende for patienter - MEN benyttes de i dagligdagens hosptalsvæsen - se det er et glimrende spørgsmål !

Citat >> Formålet med de etiske regler er at styrke god lægegerning. Reglerne fokuserer på forudsætninger for at det tillidsfulde samarbejde mellem læge og patient kan pågå, herunder den omhu, samvittighedsfuldhed, uafhængighed, forsvarlighed og diskretion, som læger altid skal udvise.<<

Det er alment kendt at man aht. egen læges blodtryk og aht. det gode forhold mellem sig selv og egen læge - ikke bør nævne såfremt man tager, eller blot skeler til naturmedicin. Så det lader man som regel være med - Er det i øvrigt til gavn for patienten ??

Ligeledes er det heller ikke vældigt Comme il faut at overveje om man skal fravælge hele eller dele af en kræftbehandling..

Således fik jeg ved selvsyn oplevet hvordan flere rutinemæssigee og forebyggende scanninger af min reparerede og nu raske krop blev fravalgt af min tildelte læge på Rigshospitalet.

Jeg blev tilbudt et operativt indgreb hvor man fjernede kræftvæv. Dertil ville de også "rutinemæssigt" fjerne mine lymfeknuder, samt ordinere 5 ugers daglig behandling med både Kemo og stråling.

Efter at have gransket min journal fandt jeg ikke den ringeste årsag til fjernelse af lymfeknuder, ej heller fandt jeg belæg eller behov for 5 ugers daglig behandling.

Uanset mine grunde til at fravælge så er jeg i alle tilfælde en patient - et menneske der tog en beslutning og valgte at sige ja til dele af en tilbudt syge(hus)pakke.

Heldigvis lykkedes det mig at få byttet denne læge ud med en der efter gentagen overtalelse, vil sende mig til periodevise scanninger.

Når en patient fravælger fx. 5 ugers daglig behandling samt fravælger fjernelse af "lymferne", så fordyrer det ikke ligefrem behandlingen...

Tværtimod bliver det billigere for sygehus og samfund og der er bestemt ingen lægeetisk årsag til at forbeholde patienter "sikkerhedsmæssige" rutinescanninger i årene efter operation.

Det er komplet ulogisk for mig og endog læge uansvarligt at lægen stopper efterfølgende rutinescanninger på en patient der har fravalgt fjernelse af lymferne - idet Lægens begrundelse

netop var en risiko for spredning af kræft kunne ske gennem lymfesystemet.

Om så jeg eller andre patienter måtte vælge at skifte hele sygehusvæsenets kræfbehandling ud med fx. C vitaminer og gurkemeje så bør vi dog stadig spørges til hvilke behandlinger eller undersøgelser Sygehusvæsenet da kan hjælpe os med......

Er det ikke lidt på tide at vi vender bøtten lidt om og er MED i videns og ikke mindst beslutningsprocessen UDEN af vi skal hægtes helt af .....

et link til en læges udtalelse om at Kemo dræber flere mennesker end det hjælper : https://udfordringen.dk/2012/07/radiodoktoren-carsten-vagn-hansenadvarer-imod-kemo-behandling/


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ingen tags endnu.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square