top of page

KIRKE eller ikke KIRKE ????


Jeg har altid haft et forbehold for Kirkevæsen især det katolske, på trods af at jeg i mine allerbedste stunder med min mor blev fodret med Historier fra Biblen OG fra den Græske og Nordiske Mytologi.... RELIGION ER VORES VERDENS ALLERSTØRSTE SYNDER ! Religions forskelle har være årsag til langt de fleste krige og er også skyld i at oplysning blev forbeholdt de få - men med internettet har vi nået den Lyse Tidsalder og kan alle nu søge de oplysninger vi har behov for.

.... Et Kirke MEN .... og her kommer et stort MEN - Jeg har i den sidste tid fundet de hjerteligste mennesker og følelser i det danske kirkesamfund. Min hensigt var at synge, men disse bivirkninger er særdeles velbehagelige og netop de ting jeg med lys og lygte har søgt i specielle foreninger og aldrig fandt nok af, har jeg p.t. fundet i kirken.

DOG kirken trænger en fornyelse, en optimering en merger en fusion med det "alment" spirituelle..... Med læsning af vor tids største bibelske og spirituelle forfatter Lars Muhl, kan jeg både se en værdi i Nutidig "Almen" spirituel Og en fornøjelse og brug af det danske kirkesamfund. Pave Frans havde i øvrigt udstedt et dekret til sit kirkesamfund i 2015 - at et samarbejde på tværs af religioner skulle have meget høj prioritet - det ka jeg li ! Vi ER alle Semitter - både muslimer, katolikker og kristne - Vi ER ALLE Semitter og alle af Abrahams slægt - vi bør kunne enes - men er der nogen der ikke kan tåle " de andres" måde at være på, så må vi bygge en HØJ, FYSISK "kinesisk mur" og stille de tolererende på den ene side og de fordømmende på den anden.

En enkelt præsts prædikener i 2015 (Bo Scharff fra cafelytten.dk i KBH) var med fin og utvungen brug af spirituelle ord - ord der har samme betydning som de bibelske ord der bruges hult og gentageligt af nogle præster. Man kan virkelig mærke lyset fra ovennævnte Kirketjener, Lystjener, Præst - Det kommer både indefra og oppefra

- Idolisering er en grum ting og tag endelig ikke fejl; Alle mennesker er forudbestemte til at fejle - igen og igen og igen - så kunsten for mig som menneske består i at acceptere fejl OG Gudsstøv fra selvsamme menneske, mig selv og andre


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Ingen tags endnu.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page